Menu Zamknij
Introduction
Kancelaria Adwokacka
Magdalena
Krajewska - Krysiak
Adwokat
"Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać"
John Grisham
Introduction
Kancelaria Adwokacka
Magdalena
Krajewska - Krysiak
Adwokat
"Stan adwokacki jest równie stary jak sąd, równie szlachetny jak cnota, równie potrzebny jak sprawiedliwość... Podczas gdy najznamienitsze zawody są najbardziej zależne, on jeden pośród wszystkich innych trwa przy swojej szczęśliwej i niewzruszalnej niezawisłości"
Henri Francois d'Aguesseau
Introduction
Kancelaria Adwokacka
Magdalena
Krajewska - Krysiak
Adwokat
"Nie można być wzorowym adwokatem, jeśli nie jest się przyzwoitym człowiekiem"
Antoine-Gaspard Boucher d'Argis

Zakres usług
Kancelaria zajmuje się ud​​zielaniem porad prawnych, a także reprezentacją klienta przed sądami we wszystkich instancjach w zakresie prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kancelaria świadczy również działalność w zakresie reprezentowania klientów przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo cywilne

np. sprawy o zapłatę, zadośćuczynienie i odszkodowanie, sprawy o nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, sprawy z zakresu ochrony własności i posiadania, eksmisja, ustanowienie służebności drogi koniecznej, sprawy dotyczące służebności przesyłu, zniesienie współwłasności, ochrona dóbr osobistych, odwołanie darowizny, sprawy spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek;

Prawo rodzinne

np. rozwody, alimenty, pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej, sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, sprawy o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o podział majątku wspólnego małżonków, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o ubezwłasnowolnienie;

Prawo karne

reprezentacja osób pokrzywdzonych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego, obrona podejrzanych w trakcie postępowania przygotowawczego, obrona oskarżonych w trakcie postępowania sądowego we wszystkich instancjach, obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia, reprezentacja skazanych w trakcie postępowania karnego wykonawczego ( przerwa w odbywaniu kary, odroczenie wykonania kary warunkowe przedterminowe zwolnienie, zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej), postępowanie w sprawach nieletnich

Prawo administracyjne

w zakresie reprezentacji przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym;

Prawo gospodarcze

np. sprawy o zapłatę, sporządzanie umów, opinii prawnych;  

Prawo pracy i ubezpieczenia społecznych

np. sprawy z zakresu niezgodnego z prawem wypowiedzenia/ rozwiązania umowy o pracę, sprawy o świadczenia emerytalne/ rentowe, sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy;